Web Analytics

Brandpreventie pakket

Brandpreventie pakket

Elk jaar reageren brandweerlieden op tienduizenden branden in woningen in de Verenigde Staten. Veel van deze branden hadden voorkomen kunnen worden als de huiseigenaren een paar eenvoudige voorzorgsmaatregelen hadden genomen. Een eenvoudige manier om brand in uw huis te helpen voorkomen, is het samenstellen van een brandpreventiekit. In dit artikel leest u wat er in uw brandpreventiekit moet zitten en hoe u deze effectief kunt gebruiken.

Link toevoegen

Link toevoegen